• Kameraer og Printere
  • Film

Spørsmål til kameraer og printere

Kan jeg se bildet før jeg printer?

For noen instax produkter kan du se bildet før du printer. Dette gjelder instax SQ10, SQ20 og hybridkameraet instax mini LiPlay. Ellers tilbyr vi instax printere, hvor du har mulighet til å printe direkte fra kamerarullen på mobilen.

Kan jeg printe direkte fra mobilen?

Med mobilprinterene (instax SP-2, instax SP-3 og instax mini Link) kan du skrive ut bilder direkte fra mobilen.

Lysene på instax mini 9 blinker, hva skal jeg gjøre?

Dersom lysene på instax mini 9 blinker kan du prøve å fjerne batteriene og deretter sette inn nye. Dette skal nullstille feilen.

Filmtelleren viser feil antall på resterende bilder

Feil antall på resterende bilder skyldes ofte at bakluken på kameraet har blitt åpnet mens filmen ennå er i. Filmtelleren nullstilles når kameraluken åpnes, og dersom du i utgangspunktet hadde 6 bilder i kameraet vil den nullstilles til 10 dersom bakluken åpnes.

Kameraet mitt er ødelagt, hva skal jeg gjøre?

Hvis kameraet ditt er ødelagt, foreslår vi at du bruker reklamasjonsretten i butikken der kameraet er kjøpt. Husk derfor alltid å ta vare på kvitteringen.

Bildene på mini 9 blir mørke/lyse, hva skal jeg gjøre?

Hvis bildene dine på mini blir for mørke eller lyse skyldes det feil lysinnstilling. Kameraet kan stilles inn etter fire lysvalg: innendørs, overskyet, svak sol og kraftig sol. Sjekk derfor at du har valgt riktig innstilling ved å se hvor den oransje lampen lyser. Med feil innstilling kan bilde printes for mørkt eller lyst.

Hvor mange bilder kan kameraet mitt ta før jeg må skifte batteri?

Hvor mange bilder kameraet kan ta før du skifter batteri avhenger av hvilket kamera du har. Alle produktene kan ta omtrent 100 bilder før batteriene trenger å skiftes. Tallene har derimot vist seg å være høyere for visse produkter, som for eksempel SQ6 som kan ta 300 bilder før batteriene skiftes.

Instax mini 90/Wide 300 viser bokstaven E, hva betyr det?

Dette er dessverre en indre feil i kameraet som ikke kan endres. Vi foreslår derfor at du bruker reklamasjonsretten din i butikken hvor du kjøpte kameraet. Husk å ta med kvittering.

Ved hvilken temperatur fungerer kameraet eller printeren best?

Kameraet eller printeren fungerer best i temperatur mellom +5°C – +40°C. Ved bruk av kamera/printer i temperatur under +5°C er det en god idé å la bilde utvikle seg et varmere sted.

Hvilken app skal jeg bruke til instax SHARE SP-3/SP-3 printer?

For å bruke instax SHARE printeren trenger du å laste ned SHARE appen. Dette er gratis, og kan gjøres i App Store eller Google Play:

Spørsmål til Film

Hva kan jeg bruke instax bildene til?

Du kan bruke instax bildene til mange forskjellige kreative idéer og prosjekter. Bruk dem som dekorasjon ved å lage en bildevegg, heng dem på kjøleskapet eller sett dem sammen med en lyskjede. Du kan finne mer inspirasjon til hvordan du får mest ut av bildene dine her.

Hvordan setter jeg inn film i instax kamera/printer?

Både filmbeholderen og instax film luken har et gult merke øverst i høyre hjørne som indikerer hvordan du skal sette inn filmen. Det vil si at når du setter filmpakken inn i kameraet/printeren skal det gule merke øverst i høyre hjørne utover vende mot deg.

Bildet sitter fast i kameraet/printeren, hva gjør jeg?

Hvis bildet sitter fast eller ikke klarer å komme ut skyldes det ofte lavt batteri. Skift ut batteriet mens kameraet er slått på.

Hvorfor utvikles ikke bildet ordentlig?

Utviklingen av bildet tar omtrent 90 sekunder etter bildet er tatt. Det er viktig at bilde ikke klemmes, ristes eller blir tatt på i dette tidsrommet, da det kan påvirke fordelingen av kjemikalier under utviklingen av bildet.

Bildene mine blir helt hvite, hva skal jeg gjøre?

Hvis bildene dine blir helt hvite etter de er printet kan det skyldes at bakluken på kameraet eller printeren har vært åpen etter at filmen ble satt inn. Instantfilm er svært sensitiv ovenfor lys, og dersom det eksponeres for lys etter filmpakken er satt inn kan filmen bli ødelagt. Skift filmpakke og sørg for at bakluken er lukket til enhver tid.

Hvordan oppbevarer jeg instax minnene best?

Den beste måten å oppbevare instax bildene er å holde dem borte fra direkte sollys og fuktige omgivelser.

Hvilke typer instax film/ bilder finnes det?

Det finnes tre typer instax film: instax mini, instax SQUARE og instax WIDE.

Hvilken film trenger jeg til instax mini 9?

instax mini 9 bruker instax mini film.

Hvilken film trenger jeg til instax mini 70?

instax mini 70 bruker instax mini film.

Hvilken film trenger jeg til instax SQ6?

Instax SQ6 bruker instax SQUARE film.

Har du fortsatt bruk for hjelp?

Du er alltid mer enn velkommen til å stille oss spørsmål på Instagram eller Facebook.